Privacybeleid

English version

Wie zijn wij

Het adres van deze website is https://vegantaalcafe.nl. De site wordt aangedreven door WordPress; zie diens privacybeleid hier. Het taalcafé is geen bedrijf of stichting en staat op geen register.

Reacties

Reacties zijn uitgeschakeld bij deze site dus geen gegevens worden verzameld door reacties achterlaten.

Cookies

Er is geen mogelijkheid tot inloggen of reacties schrijven, en er zijn door mij geen marketing of tracking cookies ingesteld.

Ingesloten inhoud van andere sites

De contactpagina bevat een kaart van Openstreetmap. Doordat de kaart hier ingesloten is kunt deze persoonlijke gegevens verzamelen, cookies instellen, enz. alsof u openstreetmap.org bezoekt. Diens privacybeleid vindt u hier.

De *.ics-bestanden te vinden op de “wanneer”-pagina veroorzaken geen mogelijkheid tot tracking, gegevens verzamelen, enz. en ik heb deze zelf geschreven. Deze zijn met een teksteditor (bijv. Windows Notepad) te openen als u de inhoud wilt zien.

Uw gegevens

Het contactformulier stuurt een e-mail naar info@vegantaalcafe.nl met de door u ingevoerde informatie. Deze mails blijven in het postvak totdat zij verwijderd worden. Een mailinglijst met de voornaam, mailadres, en taalniveau (indien aangegeven) van degenen die hebben gevraagd om herinneringen te ontvangen voor toekomstige edities, wordt gehouden. U kunt aanvragen dat uw gegevens verwijderd worden of dat deze herinneringen stoppen. Uw gegevens worden nergens anders opgeslagen.

 


Privacy policy

Who we are

This website’s address is https://vegantaalcafe.nl. The site is driven by WordPress; see their privacy policy here. The language café is not a company or organisation and is not on any register.

Comments

Comments are deactivated on this website, so no details can be collected by leaving comments.

Cookies

There is no function to log in or write comments, and no marketing or tracking cookies have been employed.

Embedded content from other sites

The contact page contains a map from Openstreetmap. Because the map has been embedded, it can collect details, employ cookies, etc. as if you’re visiting openstreetmap.org. You can find their privacy policy here.

The *.ics files found on the “wanneer” page do not present any possibility of tracking, collecting details, etc. and I have written them myself. They can be opened with a text editor (such as Windows Notepad) if you want to see the contents.

Your details

The contact form sends an e-mail to info@vegantaalcafe.nl with the information you enter. These e-mails stay in the postbox until they are deleted. A mailing list with the forename, e-mail address, and language proficiency (if given) of those who have asked to receive reminders for future instalments is kept. You can request that your details be deleted or to stop receiving these reminders. Your details are not saved elsewhere.