Info


(Click on a heading or paragraph to see the English translation.)

Wat is een taalcafé?

What is a language café?

Een regelmatig evenement waarop mensen in een bepaalde taal, in dit geval Nederlands, spreken. Het doel is dat mensen hun Nederlands verbeteren. Mensen van elk taalniveau zijn welkom. Er is geen sprake van Nederlands aanleren per se, maar wel van begeleiding vanuit Nederlandstaligen.

A regular event whereby people speak a particular language, in this case Dutch. The aim is that people improve their Dutch, and people of all proficiencies are welcome. There is no teaching as such to speak of, but there is guidance from Dutch speakers.

Hier vindt u een paar voorbeelden van andere taalcafé’s: koppeling, koppeling, koppeling.

Here you’ll find a few examples of other language cafés: link, link, link.

Hoe is dit taalcafé vegan?

How is this language café vegan?

Normaal gesproken heeft een taalcafé geen specifiek doel naast taalvaardigheden verbeteren. Dit taalcafé is gericht op mensen helpen Nederlandstalige omgevingen te navigeren als veganisten.

Usually a language café doesn’t have a specific goal beyond improving language proficiency. This language café has a focus on helping people navigate vegan life in a Dutch-language environment.

Stel je voor dat je een label op een verpakking leest bij de supermarkt maar de informatie is uitsluitend in het Nederlands. Het zou best wel handig zijn om de label te kunnen begrijpen zodat je weet of het eten in de verpakking wel of niet vegan is. Stel je voor dat je in een restaurant zit en de serveerder weet weinig van veganisme. Je zou willen kunnen uitleggen wat je wel en niet wil eten. Stel je voor dat je een paar schoenen wil kopen. Beter als je simpelweg kunt vragen of ze van dierlijk leer zijn, toch?

Say you’re in the supermarket reading labelling on packaging, but the information is exclusively in Dutch. It’d be rather handy to be able to understand such a label so you know if the food in the packaging is vegan or not. Say you’re at a restaurant and the waiter doesn’t know much about veganism. You’d want to be able to explain what you want, or don’t want, to eat. Say you want to buy a pair of shoes. Better if you can simply ask whether they’re of animal leather, I’m sure you’ll agree.

Bij een gewoon taalcafé heb je weinig kans om veganisten te ontmoeten en om over veganisme te praten; hier niet. Ik serveer ook soep en af en toe toetjes, en we gaan vast niet alleen over veganisme praten, dus het is een goede kans om mensen te leren kennen.

At your average language café, you stand little to no chance of meeting vegans or of talking about veganism; not here. I also serve soup and occasionally sweets, and we probably won’t just talk about veganism, so it’s a good chance to get to know people.

Waar dan? En wanneer?

Where does it happen then? And when?

Zie de “wanneer”-pagina voor wanneer en de contactpagina voor waar.

See the “wanneer” page for when and the contact page for where.

Wat kost het?

What does it cost?

Niks. Ik accepteer donaties, en ik geef soep voor een gesuggereerde donatie van €2, toetjes voor €1 als ik ze heb. Drankjes zijn te koop bij De Bollox maar het is alleen contant (maar ik kan je tikkieën als je geen contant hebt).

Nothing. I accept donations, and I give soup for a suggested donation of €2, sweets for €1 if I do them. Drinks are for sale at De Bollox but only it’s cash only (but I can tikkie you if you have no cash).

Wat moet ik doen als ik naar het taalcafé kom?

What do I have to do if I come to the language café?

Kletsen hoeft niet eens! Je mag zoveel of zo weinig als je wil praten; je mag cursusmateriaal meenemen; je mag eten meenemen. Doe gewoon niet asociaal!

You don’t even have to chat! You can talk as much or as little as you want; you can bring course material; you can bring food. Just don’t be antisocial!

Ik spreek bijna geen Nederlands; ben ik er welkom?

I speak almost no Dutch; am I welcome?

Ja!

Yes!

Mijn Nederlands is goed; ben ik er welkom?

My Dutch is good; am I welcome?

Ja!

Yes!

Nederlands is mijn moedertaal; ben ik er welkom?

Dutch is my mother tongue; am I welcome?

Gezellig!

Gezellig!

Ik ben geen veganist; ben ik er welkom?

I’m not a vegan; am I welcome?

Ja!

Yes!

Ik weet mijn taalniveau niet; waar vind ik dit?

I don’t know my level of proficiency; where can I find it?

Zie deze CEFR-tabel: koppeling

See this CEFR table: link

Hoeveel mensen komen?

How many people come?

Normaal gesproken komen er tussen vier en zes mensen, soms een à twee.

Usually, between four and six people come, sometimes one or two.

En mag ik helpen?

And may I help?

Dat zou heel fijn zijn! Het is voor mij veel makkeljiker als Nederlandstaligen er zijn, en je hoeft natuurlijk niet eens beschikbaar voor elke editie te zijn. Je hoeft ook niet Nederlands te zijn − het is immers niet míjn moedertaal − maar ik vraag om een minimaal taalniveau van B2. Weet je een andere manier waarop je kunt helpen, laat weten. Je mag ook natuurlijk mensen vertellen over het taalcafé; daar heb je geen toestemming voor nodig!

That would be amazing! It’s much easier for me with Dutch speakers present, and you of course don’t have to be available for each event. You don’t need to be Dutch either – it’s not my mother tongue, after all – but I ask for a minimum proficiency of B2. If you know of another way you can help, let me know. You can always tell people about the language café too; you don’t need permission for that!

Is er een vegan taalcafé in een andere stad?

Is there a vegan taalcafé in another city?

Neen! Maar neem contact op als je zin hebt in eentje oprichten, of zelfs een onlineversie oprichten, en ik help je wel!

Nope! But get in touch if you fancy setting one up, or even setting up an online version, and I’ll help you!

Ik heb nog een vraag.

I still have a question.

Zie de contactpagina, of stuur een mailtje naar info@vegantaalcafe.nl.

See the contact page, or send an e-mail to info@vegantaalcafe.nl.