(Click on a heading or paragraph to see the English translation.)

Ik regel het taalcafé in mijn vrije tijd en met mijn eigen geld.

I run the language café in my spare time and with my own money.

Ik word niet betaald. Ik betaal zelf alle kosten. Ik betaal gelukkig niks om de ruimte te gebruiken, dus kosten zijn laag over het algemeen, maar alle kantoorbenodigdheden, webhosting, enzovoorts vereisen geld.

I don’t get paid. I pay all costs myself. I pay nothing to use the space, thankfully, so costs are low in general, but all stationery, web hosting, and so forth take money.

Daarom accepteer ik donaties en bied ik soep op gesuggereerde donatie basis aan: om deze kosten te bedekken. De opbrengst voor dranken gaat naar De Binnenpret.

That’s why I accept donations and offer soup for a suggested donation: to cover these costs. The income from drinks goes to De Binnenpret.

Ik zou dus heel dankbaar zijn als je een paar eurootjes in de pot zou kunnen gooien!

I’d be very grateful, then, if you could throw a couple of euro in the pot!

Hier vind je een verslag van de kosten en inkomsten dusver (zo kan je beter weten of je wil doneren): koppeling

Here you can find a summary of the incomings and outgoings thus far (so you have a better idea of whether you want to donate): link

Volg deze koppeling om via iDEAL te doneren of om naar mijn IBAN over te maken: koppeling

Follow this link to donate by iDEAL or by bank transfer: link